A آنگاه B

مغز با یک بار تشنج ، به تشنج کردن عادت می‌کند!


سرو صدای بیرون زیاد بود . شیشه عینک اش را پاک کرد و رو به مادر بچه ادامه داد :


... و اگر درمان نشود ، دوباره و دوباره تشنج خواهد کرد .


وقتی دکتر داشت این جمله ها را می‌گفت ، در بیرون مطب ، مردم داشتند شعار می‌دادند و شیشه ی بانک ها را می شکستند ./ 0 نظر / 22 بازدید