تعبیر خواب


گربه ای در خواب دید که همه ی آدمها ناپدید شده اند .


همه چیز عالی بنظر می رسید.


بچه ها دنبال گربه ها نمی کردند و کسی به شکم شان لگد نمی زد .همه ی گربه ها صاحب خانه و غذا شده بودند .


تنها مشکل شان آب بود .


برای پیدا کردن یک جرعه آب ، مجبور به گشتن جوب های دوردست و زباله های پلاستیک بودند . تشنگی کشنده بود .


گربه از خواب پرید و با خود فکر کرد :

آدم ها هنگام کوچ هم ما را فراموش کرده بودند .
/ 0 نظر / 19 بازدید