مشتی بر دهان قانون

چند مشت محکم از پشت شیشه ی نیمه باز ، به صورت راننده کوبید .


دلش خنک شد . این روش سریع تر از کاغذ بازی های قضایی جواب می داد !


راننده را نمی شناخت اما دقیقا می‌دانست که این همان راننده‌ای است که کمی قبل به ماشینش مالیده و در رفته است .


شلوغی چراغ قرمز کمک کرد در یک چشم به هم زدن ناپدید شود .


کودکی وحشت زده ، کنار دست راننده ، خودش را خیس کرد ./ 0 نظر / 20 بازدید